Vincit on vuonna 2007 perustettu kovan luokan ohjelmistokehitystalo, joka tarjoaa lisäksi konsultointi- ja valmennuspalveluita. Julkisuudessa yritys on tullut tunnetuksi etenkin rohkeista rekrykampanjoistaan ja vauhdikkaista tulosjulkaisuvideoistaan, mutta Vincit on myös paljon muuta: Vuonna 2016 Great Place To Work listasi yrityksen Euroopan ja Suomen parhaaksi työpaikaksi, minkä lisäksi Vincit on pitänyt ykkössijaa Suomen parhaana työpaikkana myös vuosina 2014 ja 2015. Mikä on Vincitin menestymisen salaisuus, ja miten moderni analytiikka on tukenut tätä?

“Do it as you would”

Vincitillä työntekijöihin luotetaan. Tämä tarkoittaa, että jokaisella yrityksen työntekijällä on vastuu ja velvollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti ilman vaivalloista hierarkiaa. “Do it as you would” ja “No Policy-policy” ovat siten paitsi sloganeita myös aidosti keskeisiä toimintaa ohjaavia säädöksiä, jotka on kirjattu Vincitin yrityskulttuuria käsittelevään Culture Audit -kirjaan. Itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita täydellistä riippumattomuutta yrityksen muusta toiminnasta tai toisista yksiköistä, sillä tällöin mennään helposti metsään.
 

Itseohjautuvuuden tukeminen analytiikan keinoin

Me emme ole perinteinen numero-ohjautuva organisaatio.

– Mikko Kuitunen, Toimitusjohtaja, Vincit

 
Vincitin työkulttuuri on joustava ja rennohko, ja töitä tehdään aina ihmiset edellä. Viime vuosina Vincit on kuitenkin kasvanut vauhdikkaasti, mikä on asettanut uusia haasteita töiden tekemiselle. Yrityksen koon kasvaessa myös sen datan määrä moninkertaistuu, eivätkä staattiset Excel-tiedostot enää riitä tukemaan päätöksentekoa riittävästi.

Aiemmin Vincitillä koettiin, etteivät numerot saa liikaa ohjailla toimintaa, jotta inhimillisyys työssä säilyy. Vincitin kasvun myötä ajattelutapa on kuitenkin kehittynyt suuntaan, jossa data ei näyttäydy kilpailevana tekijänä hyvinvoinnille ja itseohjautuvuudelle, vaan siitä on tullut kumppani, johon kannattaa luottaa.

 

 

Cubiq pyydettiin apuun toteuttamaan Vincitille ratkaisu, joka tukee päivittäistä tiedolla johtamista ja päätöksentekoa vaivattomasti. Yhteistyössä syntynyt Qlik Sense -ratkaisu on suunnattu yrityksen keskijohdolle, taloushallinnolle sekä solujen vetäjille, ja sitä käyttää aktiivisesti kasvava joukko yrityksen työntekijöitä. Hyvien kokemuksien rohkaisemana käyttöä laajennetaan edelleen vuoden 2020 aikana.
 

 
Itseohjautuvassa organisaatiossa ratkaisu on antanut uudenlaiset raamit, joilla erityisesti globaalit solut saadaan vetämään samaan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kukin solu tekee päätöksiä edelleen autonomisesti, mutta sillä on tukenaan ajantasaista ja toimintansa kannalta relevanttia dataa. Tässä auttaa, että data on valutettu alas loppukäyttäjille asti, jolloin käyttäjät pääsevät itse etsimään niitä vastauksia, joita datasta haluavat. Näin käyttäjät tulevat myös valveutuneimmiksi ja kiinnostuneimmiksi päätöksiään ohjaavista tekijöistä. Qlikistä saatavan datan avulla pystytään tekemään laadukkaampia päätöksiä, vaikka myyntijohtaja Jarkko Järvenpää vitsaillen tuskaileekin, että uusien sovellusten myötä työntekijät kysyvät nyt vaikeampia kysymyksiä kuin aiemmin.

Kyllä se vaan niin on, että tieto lisää tuskaa. Sen jälkeen kun olemme alkaneet saada Qlikistä ajantasaista dataa ulos, niin aikamoiseen piinapenkkiin on paikka paikoin jouduttu.

– Jarkko Järvenpää, Myyntijohtaja, Vincit
 

Vincitillä piinapenkki nähdään kuitenkin vain hyväksi asiaksi, koska sen avulla päätöksentekoon on tullut lisää varmuutta siitä, että liiketoiminta vetää oikeaan suuntaan. Dataohjautuvuus mahdollistaa siis samalla yrityksen matalan hierarkian ja itseohjautuvuuden luomalla yhteisen viitekehyksen päätöksenteolle. Koska tieto on viime kädessä valtaa, toimii moderni analytiikka myös Vincitin menestyksen suunnannäyttäjänä.

 

 

Uusien analytiikkaratkaisujen tarpeessa?

Cubiqin tehtävänä on tukea erilaisia yrityksiä ja organisaatioita menestymään huipulla. Jos liiketoimintasi kaipaa raudanlujaa dataosaamista ja ymmärrystä analytiikkaympäristöistä, ota rohkeasti yhteyttä.