Reaaliaikainen tilannekuva on noussut keskeiseksi johtamisteemaksi Fortumilla. Yhteistyössä Cubiqin kanssa toteutettu uusi palvelu, Fortum Lens, tarjoaa modernin kaksitehonäkymän ympäröivään maailmaan ja Fortumin eri liiketoimintoihin. Samalla projekti on osaltaan edistänyt ketterää start-up -kulttuuria Fortumilla.

Fortum sai uudet linssit

– Helposti saatavilla oleva tieto tukee avoimuuden kulttuuria

Fortumin ensisijaisena tavoitteena oli saada pörssiyhtiön johdon käyttöön työkalu, jolla voitaisiin hyödyntää keskeistä tietoa eri liiketoiminnoista monipuolisesti reaaliajassa. Dataa oli kerätty laajassa mittakaavassa jo pitkään lukuisista ulkoisista ja sisäisistä tietolähteistä, mutta sen saavutettavuudessa ja päivittäisessä hyödyntämisessä oli parantamisen varaa.

”Aloimme rakentaa Fortum Lensiä yhden ydinarvomme, uteliaisuuden, pohjalta. Ajantasaisen tiedon tulee olla helposti saavutettavissa ja kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan personoitua. Meillä on onneksi vakaa pohja datan hallinnassa ja paljon hyvää pohjatyötä on tehty eri puolilla Fortumia jo pitkään. Keskeinen haaste on kuitenkin ollut se, miten päästä käsiksi tietoon, missä se on, ja kuka siitä tietää. Fortum Lens pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin”, Fortumin CEO Advisor Heikki Keskiväli kertoo.

Fortum Lensin reaaliaikainen tieto edistää avointa johtamiskulttuuria

Avoimuuden lisäämiseen pyrkivän Fortum Lensin toteuttamiseksi Fortum päätti koota startup-henkisen kehitystiimin. Yhteistyökumppaniksi valittiin Cubiq ja teknologiaksi Qlik Sense.

Kehitystyön nopeutta ja kustannustehokkuutta lisäsi Fortumin vahva perusta ja pitkäaikainen osaaminen Qlik-teknologiasta sekä Cubiqin kehittämät Qlik Sense -webtemplatet. Yhteistyössä Cubiqin kanssa syntyi Fortum Lens.

”Teknisesti avaintekijä on ollut tekemämme mashup, joka on yhdistelmä web-koodaamista ja natiivia Qlik Senseä. Tämä antaa meille rajattomat mahdollisuudet toteuttaa melkeinpä kaiken, mitä voimme keksiä”, Jaakko Riipinen, Fortumin Head of Business Intelligence & Analytics, kertoo.

“Meillä on nopea kahden-kolmen viikon kehityssykli, joten voimme tuoda uutta sisältöä käyttäjille jatkuvasti. Tämä ei ole ollut tavallista dataprojekteissa”, hän jatkaa.

 

Näkyvät tulokset saivat johdon innostumaan

Fortumin johto innostui nopeasti näkyvistä tuloksista ja käyttöön saamastaan visuaalisesta ja helppokäyttöisestä sovelluksesta. Tämän jälkeen eteneminen on ollut tuloksekasta ja suoraviivaista.

”Yksi avaintekijä Fortum Lensissä on ollut reaaliaikaisen tiedon saavutettavuus. Haluamme mahdollistaa kaikille pääsyn reaaliaikaiseen, itselle olennaiseen dataan sen sijaan, että he saisivat kausittaisia raportteja”, Jaakko Riipinen summaa.

Eri liiketoimintayksiköille ja seuraavan tason johtoryhmille on toteutettu omat sovellukset. Seuraavaksi ajantasaista liiketoimintatietoa avataan Fortum Lensin avulla laajasti käyttöön Fortumin henkilöstölle.

”Yksi innostavimmista asioista on ollut seurata ihmisten reaktioita, kun he näkevät Fortum Lensin ensimmäistä kertaa. Nähdessään yhden esimerkin siitä, miten uusia digitaalisia työkaluja voidaan käyttää ja miten helposti niillä voidaan analysoida itselle olennaista tietoa, he keksivät sata uutta omaa ideaa. Tällä on hyvin suuri vaikutus jatkon kannalta”, Heikki Keskiväli kertoo.

Liiketoiminnalle tärkeän tiedon näkeminen reaaliajassa visuaalisesti näyttävällä, helposti ymmärrettävällä työkalulla on avannut silmiä monella osastolla.

“Olemassa olevan datan käyttäminen on tehostunut ja puutteet on huomattu aiempaa nopeammin. Kun liiketoiminnan tieto yhdistellään ja personoidaan eri käyttäjäryhmille järkevästi, se saavuttaa aivan uusia ihmisiä ja synnyttää tehokkaasti uusia ajatuksia sekä toimintaa eri osastoilla”, Keskiväli jatkaa.

Start-up -kulttuuri vahvistui, läpinäkyvyys lisääntyi

Yksi toteutuksen merkittävin läpimurto Fortumilla on ollut startup-kulttuurin vahvistaminen sekä asioiden edistäminen ja nopeuttaminen läpinäkyvyyden lisäämisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että Fortumilla on julkaistu analyyseja puutteellisinakin, jolloin asiat etenevät kysymysten ja lisääntyvän tietoisuuden kautta. Tämä on herättänyt myös tervettä sisäistä kilpailua, kun eri osastot ovat halunneet omia näkymiään Fortum Lensiin.

Yhteistyön avainroolissa

Heikki Keskiväli on toiminut tärkeänä linkkinä Cubiqin tiimin, Fortumin projektitiimin ja Fortumin ylimmän johdon välillä.

”Menestyksekkäässä digitaalisessa tuotekehityksessä asioiden on edettävä aivan erilaisella kellotaajuudella kuin aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeiden ihmisten täytyy olla oikeassa paikassa ja perusteltuja päätöksiä on kyettävä tekemään hyvin ketterästi. Tässä olemme olleet onnekkaita saadessamme tehdä töitä juuri Cubiqin asiantuntijoiden kanssa”, Heikki Keskiväli tiivistää.

Yhteistyö on ollut molemmin puolin ketterää ja päätöksenteko erittäin nopeaa. Parhaimmillaan johdolta saatu idea oli hetkessä kehitystiimin työstettävänä, ja toteutusdemo valmiina jo samana päivänä.

“Koska projektin testiryhmänä toimi Fortumin ylin johto, oli startup-kulttuurille alusta asti olemassa vahva johdon tuki ja ymmärrys siitä, ettei esitetty toteutus ole aina ollut täysin valmis. Virheitä on korjattu joustavasti aina niitä havaittaessa. Uusi toimintatapa on mahdollistanut käytännönläheisen asioiden ratkaisumallin ja tukenut Fortumin avointa ja modernia johtamiskulttuuria”, hän tiivistää.